İstiklal Yolunun Parlayan Yıldızı

Kanunlar

Kanunlar

1) 4562 ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KANUNU.pdf 

2) 3194 İMAR KANUNU.pdf

3) 4708 YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN.pdf

4) 6948 SANAYİ SİCİLİ KANUNU.pdf

5) 2872 ÇEVRE KANUNU.pdf

6) 213 VERGİ USUL KANUNU.pdf

7) 3065 KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU.pdf

8) 4646 DOĞAL GAZ PİYASASI KANUNU.pdf

9) 5084 YATIRIMLARIN VE İSTİHDAMIN TEŞVİKİ HAKKINDA KANUN.pdf                                                                                                   

10) 5174 TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE DALAR VE BORSALAR KANUNU.pdf

11) 5627 ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU.pdf

12) 6446 ELEKTRİK PİYASASI KANUNU.pdf