İstiklal Yolunun Parlayan Yıldızı

Örnek Dilekçeler

Örnek Dilekçeler

SEYDİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

Müessese Açma ve Çalışma Ruhsatı Müracaatında İstenilen Evraklar ve Dilekçe Örneklerine ile

Başvuru Formlarına Aşağıdaki Dökümanlar kısmından ulaşabilirsiniz

 

     

  1. Vergi levhası
  2. Ticaret sicil gazetesi
  3. İmza sirküleri
  4. Yetki belgesi

 

 

 

Dökümanlar

Katılımcının tesisini kiralama şartları
Tapu verme işlemleri OSB Uygulama Yönetmeliği
Yapı Kullanma İzin Belgesi
Yap Ruhsatı Müracaatında İstenen Belgeler
Elektrik Aboneliği Başvuru Dilekçesi
Su Aboneliği Başvuru Dilekçesi
Doğalgaz Başvuru Formu
Bedelsiz Arsa Müracaat Formu
YATIRIM BİLGİ FORMU
YATIRIM TAAHHÜTNAMESİ