İstiklal Yolunun Parlayan Yıldızı

Tapu’da Cins Değişikliği

Tapu’da Cins Değişikliği

Tapu’da Cins Değişikliği

1- Güncel Arsa Tapusu

2- Arsa sahibi ya da vekili-Şirket ise yetkililerinin kimlik fotokopisi

3- Harita Müh. tarafından onaylanmış Vaziyet Planı ve Bağımsız Bölüm Planı (4’er nüsha)

4- Yapı Ruhsatı (OSB Müd. tarafından ‘Aslı Gibidir’ yapılmalı)

5- Yapı Kullanma İzin Belgesi (OSB Müd. tarafından ‘Aslı Gibidir’ yapılmalı)

6- Mal Müdürlüğünden alınacak olan ‘Borcu Yoktur’ yazısı ile LİHKAB’a (Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendislik Bürosu) başvuru yapılır.